Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής

Ο διαγωνισμός του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής» αφορά στην αποκατάσταση των μη ενεργών πια ΧΑΔΑ του Βαρνάβα, του Καλάμου, της Αυλώνας και του Γραμματικού, με στόχο την επανένταξη τους στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και την αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος

Ο διαγωνισμός του συγκεκριμένου έργου διεξήχθη στις 29/11/2012 και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάδειξης οριστικού μειοδότη και υπογραφής των συμβάσεων.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.670.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.

Πληροφοριακά Στοιχεία για τον ΧΑΔΑ Βαρνάβα

65 Θέση του έργου : Ο ΧΑΔΑ Βαρνάβα βρίσκεται στην θέση «Δρίζες», με την έκταση που καλύπτει να είναι κοινοτική. Ο χώρος βρίσκεται 2 χιλιόμετρα ανατολικά της κοινότητας Βαρνάβα.

Ποσοτικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων αποθέσεων : Ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων του ΧΑΔΑ Βαρνάβα ανέρχεται σε 28.500 m3, ενώ Η έκταση που καταλαμβάνει ο χώρος είναι 12 στρέμματα περίπου, με το μέσο ύψος του απορριμματικού αναγλύφου να ανέρχεται σε 3 m περίπου.

Υφιστάμενη κατάσταση : Ο Χ.Α.Δ.Α. Βαρνάβα θεωρείται ανενεργός

Απαιτούμενες εργασίες παρέμβασης (επιγραμματικά):

 • Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσης τους επί της κυρίως ρυπασμένης περιοχής.
 • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου.
 • Έργα διαχείρισης ομβρίων.
 • Έργα διαχείρισης βιοαερίου.
 • Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΧΑΔΑ
 • Έργα πρασίνου και άρδευσης
 • Λοιπά έργα υποδομής (περίφραξη, πύλη κλπ)

Πληροφοριακά Στοιχεία για τον ΧΑΔΑ Καλάμου

78 Θέση του έργου : Ο Χ.Α.Δ.Α. Καλάμου καταλαμβάνει δημόσια έκταση 18 στρεμμάτων περίπου. Στην άμεση περιοχή του χώρου βρίσκονται εκτάσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων  και δάση. Το τοπωνύμιο της περιοχής του Χ.Α.Δ.Α. είναι «Ρίζα Κατσούνι»  και απέχει 0,6 χμ από τον οικισμό των Αγίων Αποστόλων, ενώ ο αγροτικός δρόμος απέχει 0,5 χμ.

Ποσοτικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων αποθέσεων : Το σύνολο των αποβλήτων που υπάρχουν σήμερα στον χώρο έχουν υπολογιστεί σε 310.000 m3 περίπου. Η συνολική έκταση του Χ.Α.Δ.Α. είναι 18.000 m2 περίπου. Το συνολικό ανάγλυφο έχει ανυψωθεί κατά τόπους ακόμη και 20 m από την έναρξη των αποθέσεων με το μέσο ύψος του απορριμματικού αναγλύφου εκτιμάται σε 15 m περίπου.

Απαιτούμενες εργασίες παρέμβασης (επιγραμματικά) :

 • Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσης τους επί της κυρίως ρυπασμένης περιοχής.
 • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου.

Πληροφοριακά Στοιχεία για τον ΧΑΔΑ Γραμματικού

69 Θέση του έργου : Ο Χ.Α.Δ.Α. Γραμματικού καταλαμβάνει δημόσια έκταση 4 στρεμμάτων περίπου, η οποία βρίσκεται σε πλαγιά, εντός παλαιών ορυχείων. Το τοπωνύμιο της περιοχής του Χ.Α.Δ.Α. είναι «Γκράβες»  και απέχει 1,1 km από τον οικισμό του Γραμματικού και 1,1 km περίπου από τον αγροτικό δρόμο Βαρνάβα - Γραμματικού.

Ποσοτικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων αποθέσεων : Το σύνολο των αποβλήτων που υπάρχουν σήμερα στον χώρο εκτιμάται σε 20.000 m3 περίπου.

Υφιστάμενη κατάσταση : Ο Χ.Α.Δ.Α. Γραμματικού βρίσκεται εντός δασικής έκτασης, η οποία ωστόσο αποτελείται πλέον από θαμνώδη βλάστηση, αφού το πευκοδάσος που υπήρχε στον ευρύτερο χώρο, αποτεφρώθηκε από πρόσφατες πυρκαγιές.

Απαιτούμενες εργασίες παρέμβασης (επιγραμματικά):

 • Εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων και συγκέντρωσής τους σε μικρότερη έκταση της τάξης των 4 στρεμμάτων (τελική έκταση). 
 • Εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του απορριμματικού αναγλύφου
 • Στρώση τελικής κάλυψης
 • Εκσκαφή τάφρου απορροής ομβρίων
 • Λοιπά έργα

Πληροφοριακά Στοιχεία για τον ΧΑΔΑ Αυλώνας (συμπληρωματικά έργα)

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση της (β) περιοχής του ΧΑΔΑ Αυλώνα (Β’ φάση αποκατάστασης) αφορούν:

 • Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσής τους επί της κυρίως ρυπασμένης περιοχής.
 • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου
 • Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης στην συνολική έκταση
 • Έργα διαχείρισης ομβρίων
 • Έργα πρασίνου και άρδευσης
 • Λοιπά έργα υποδομής (περίφραξη, πύλη κλπ.)