Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κερατέας

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κερατέας

Ο διαγωνισμός του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Κερατέας» αφορά στην αποκατάσταση του ΧΑΔΑ της ομώνυμης περιοχής, με στόχο την επανένταξη του στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και την αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος

Ο διαγωνισμός του συγκεκριμένου έργου διεξήχθη στις 29/11/2012 και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάδειξης οριστικού μειοδότη και υπογραφής των συμβάσεων.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 4.100.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.

Πληροφοριακά Στοιχεία για τον ΧΑΔΑ Κερατέας

42 Θέση του έργου : Ο ΧΑΔΑ Κερατέας βρίσκεται στην θέση Φοβόλες, εντός δημοτικής έκτασης και απέχει 500m από τον οικισμό του Άνω Δασκαλειού και 500μ από την Λεωφόρο Λαυρίου.

Ποσοτικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων αποθέσεων : Ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων του ΧΑΔΑ Κερατέας ανέρχεται σε 348.000m3, ενώ η έκταση που καταλαμβάνει ο χώρος είναι 50 στρέμματα περίπου με το μέσο ύψος του απορριμματικού αναγλύφου να ανέρχεται σε 10μ περίπου.

Υφιστάμενη κατάσταση : Ο ΧΑΔΑ, σύμφωνα με απόφαση της δημοτικής κοινότητας, είναι ανενεργός

Απαιτούμενες εργασίες παρέμβασης (επιγραμματικά) :

  • Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσης τους επί της κυρίως ρυπασμένης περιοχής.
  • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου.
  • Κατασκευή έργων τελικής κάλυψης στην συνολική έκταση.
  • Έργα διαχείρισης ομβρίων.
  • Έργα διαχείρισης βιοαερίου.
  • Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΧΑΔΑ
  • Έργα πρασίνου και άρδευσης
  • Λοιπά έργα υποδομής (περίφραξη, πύλη κλπ)