Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μεγάρων

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μεγαρέων

Ο διαγωνισμός του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μεγαρέων» αφορά στην αποκατάσταση του ΧΑΔΑ της ομώνυμης περιοχής, με στόχο την επανένταξη του στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και την αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος

Ο διαγωνισμός του συγκεκριμένου έργου διεξήχθη στις 29/11/2012 και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάδειξης οριστικού μειοδότη και υπογραφής των συμβάσεων.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 6.140.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.

Πληροφοριακά Στοιχεία για τον ΧΑΔΑ Μεγαρέων

35 Θέση του έργου : Ο ΧΑΔΑ Μεγάρων βρίσκεται στην θέση «Καμπία» και καταλαμβάνει δημοτική έκταση. Ο ΧΑΔΑ απέχει 1,5 km από τον οικισμό της Μ. Παναχράντου και περίπου 2 km από τον οικισμό του Κουμιντρίου. Επίσης, απέχει από την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου περίπου 2,3 km και περίπου 20 m από αγροτικό δρόμο.

Ποσοτικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων αποθέσεων : ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων στο Χ.Α.Δ.Α. Μεγάρων ανέρχεται σε 1.499.100 m3, Η έκταση που καταλαμβάνει ο χώρος είναι 121 στρέμματα περίπου με το μέγιστο ύψος απορριμματικού ανάγλυφου να  υπερβαίνει τα 20 μέτρα.

Υφιστάμενη κατάσταση : Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοτικής αρχής, ο Χ.Α.Δ.Α. Μεγάρων είναι ανενεργός.

Απαιτούμενες εργασίες παρέμβασης (επιγραμματικά) :

  • Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσης τους επί της κυρίως ρυπασμένης περιοχής.
  • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου.
  • Έργα διαχείρισης ομβρίων.
  • Έργα διαχείρισης βιοαερίου.
  • Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΧΑΔΑ
  • Έργα πρασίνου και άρδευσης
  • Λοιπά έργα υποδομής (περίφραξη, πύλη κλπ)