Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νήσων

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νήσων

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νήσων Αττικής

Ο διαγωνισμός του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νήσων Αττικής» αφορά στην αποκατάσταση των μη ενεργών πια ΧΑΔΑ των Μεθάνων και του Αγκιστρίου, με στόχο την επανένταξη τους στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και την αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος.

Ο διαγωνισμός του συγκεκριμένου έργου διεξήχθη στις 29/11/2012 και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάδειξης οριστικού μειοδότη και υπογραφής των συμβάσεων.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 995.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.

Πληροφοριακά Στοιχεία για τον ΧΑΔΑ Μεθάνων

Θέση του έργου : Βρίσκεται στην θέση «Προ – Χωνί» και καταλαμβάνει δημοτική έκταση. Ο ΧΑΔΑ βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Κυψέλης και Μεθάνων. Πιο συγκεκριμένα, απέχει 1,1 χμ από τον οικισμό της Κυψέλης και 1,3 χμ από τα Μέθανα, ενώ ο αγροτικός δρόμος απέχει 300μ.

Ποσοτικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων αποθέσεων : Ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων του ΧΑΔΑ ανέρχεται σε 19.950m3, ενώ ο ΧΑΔΑ καταλαμβάνει έκταση 2,3 στρεμμάτων περίπου με το μέσο ύψος του απορριμματικού αναγλύφου να ανέρχεται σε 1 m περίπου.

Υφιστάμενη κατάσταση : Ανενεργός από το 2008, σύμφωνα με απόφαση του τότε δημοτικού συμβουλίου. Ο χώρος βρίσκεται ανατολικά της Χερσονήσου των Μεθάνων, βορειοανατολικά της πόλης των Μεθάνων. Πρόκειται για απόθεση σε κλάδο 1ης τάξης που αποστραγγίζεται στον Σαρωνικό Κόλπο. Ο χώρος του ΧΑΔΑ δε διαθέτει κανένα έργο υποδομής.

Απαιτούμενες εργασίες παρέμβασης (επιγραμματικά)

 • Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ και συγκέντρωσης τους επί της κυρίως ρυπασμένης περιοχής.
 • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου.
 • Έργα διαχείρισης ομβρίων.
 • Έργα διαχείρισης βιοαερίου.
 • Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΧΑΔΑ
 • Έργα πρασίνου και άρδευσης
 • Λοιπά έργα υποδομής (περίφραξη, πύλη κλπ)

Πληροφοριακά Στοιχεία για τον ΧΑΔΑ Αγκιστρίου

Θέση του έργου : Βρίσκεται στην θέση «Σπορτέζα» και καταλαμβάνει δημοτική έκταση. Ο ΧΑΔΑ βρίσκεται 1.700 m περίπου βόρεια του οικισμού Σκάλα, 2.800 m περίπου βορειοδυτικά του οικισμού Μεγαλοχώρι και απέχει 120 m από την ακτή.

Ποσοτικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων αποθέσεων : Ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων του ΧΑΔΑ ανέρχεται σε 17.300m3, ενώ ο ΧΑΔΑ καταλαμβάνει έκταση 6,5 στρεμμάτων περίπου με το μέσο ύψος του απορριμματικού αναγλύφου να ανέρχεται σε 2 m περίπου.

Υφιστάμενη κατάσταση : Οι αποθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε πλαγιά και επί πλατό, στο ανατολικό τμήμα του νησιού.

Απαιτούμενες εργασίες παρέμβασης

 • Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσης τους επί της κυρίως ρυπασμένης περιοχής.
 • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου.
 • Έργα διαχείρισης ομβρίων.
 • Έργα διαχείρισης βιοαερίου.
 • Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΧΑΔΑ
 • Έργα πρασίνου και άρδευσης
 • Λοιπά έργα υποδομής (περίφραξη, πύλη κλπ)