Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νοτιοανατολικής Αττικής

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νοτιοανατολικής Αττικής

Ο διαγωνισμός του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νοτιοανατολικής Αττικής» αφορά στην αποκατάσταση των μη ενεργών πια ΧΑΔΑ της Παλαιάς Φώκαιας και των Καλυβίων, με στόχο την επανένταξη τους στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και την αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος

Ο διαγωνισμός του συγκεκριμένου έργου διεξήχθη στις 29/11/2012 και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάδειξης οριστικού μειοδότη και υπογραφής των συμβάσεων.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 4.980.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013.

Πληροφοριακά Στοιχεία για τον ΧΑΔΑ Παλαιάς Φώκαιας

Θέση του έργου : Ο ΧΑΔΑ Παλαιάς Φώκαιας βρίσκεται στην θέση «Γερακίνα», με την έκταση που καλύπτει να είναι κοινοτική. Ο χώρος βρίσκεται 500 m νοτίως της κοινότητας.

41 Ποσοτικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων αποθέσεων : Ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων του ΧΑΔΑ ανέρχεται σε 121.500 m3, ενώ η έκταση που καταλαμβάνει ο χώρος είναι 17 στρέμματα περίπου, με το μέσο ύψος του απορριμματικού αναγλύφου να ανέρχεται σε 7 m περίπου.

Υφιστάμενη κατάσταση : Ο Χ.Α.Δ.Α. Παλαιάς Φώκαιας θεωρείται ανενεργός.

Απαιτούμενες εργασίες παρέμβασης (επιγραμματικά) :

 • Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσης τους επί της κυρίως ρυπασμένης περιοχής.
 • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου.
 • Έργα διαχείρισης ομβρίων.
 • Έργα διαχείρισης βιοαερίου.
 • Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΧΑΔΑ
 • Έργα πρασίνου και άρδευσης
 • Λοιπά έργα υποδομής (περίφραξη, πύλη κλπ)

Πληροφοριακά Στοιχεία για τον ΧΑΔΑ Καλυβίων

Θέση του έργου : Ο ΧΑΔΑ Καλυβίων βρίσκεται στην θέση «Τιπότι – Κρούδι». Ο χώρος ανήκει στο δήμο Καλυβίων, ενώ απέχει περίπου 2 km από τον πλησιέστερο οικισμό.

47 Ποσοτικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων αποθέσεων : Ο συνολικός όγκος των απορριμμάτων του ΧΑΔΑ ανέρχεται σε 526.000m3, ενώ Ο ΧΑΔΑ καταλαμβάνει έκταση 36 στρεμμάτων περίπου με το μέσο ύψος του απορριμματικού αναγλύφου να ανέρχεται σε 15 m.

Υφιστάμενη κατάσταση : Ο Δήμος έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για παύση λειτουργίας του Χ.Α.Δ.Α. με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απαιτούμενες εργασίες παρέμβασης (επιγραμματικά) : 

 • Χωματουργικές εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων από την συνολική έκταση του ΧΑΔΑ, και συγκέντρωσης τους επί της κυρίως ρυπασμένης περιοχής.
 • Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του αναγλύφου.
 • Έργα διαχείρισης ομβρίων.
 • Έργα διαχείρισης βιοαερίου.
 • Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης ΧΑΔΑ
 • Έργα πρασίνου και άρδευσης
 • Λοιπά έργα υποδομής (περίφραξη, πύλη κλπ)
 • Έργα πρασίνου και άρδευσης
 • Λοιπά έργα υποδομής (περίφραξη, πύλη κλπ)