Ανακύκλωση Χαρτιού

Ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α., δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης χαρτιού με το σύστημα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), εφαρμόζοντας πρόγραμμα συλλογής του έντυπου χαρτιού σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Για τον σκοπό αυτό διαθέτει  κατάλληλο εξοπλισμό (ειδικού τύπου απορριμματοφόρα, μεταλλικούς κάδους  ανακύκλωσης, συρμούς και container) και εξειδικευμένο προσωπικό. Η διαχείριση και ο έλεγχος του Προγράμματος πραγματοποιείται με σύγχρονο σύστημα διαχείρισης στόλου (fleet management).

Τον Νοέμβρη 2016, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των παιδιών  και με  σύνθημα «’Ελα στον κύκλο μας»,  ξεκίνησαν δράσεις σε σχολεία που περιλαμβάνουν διανομή ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, αυτοκόλλητα, cd με εκπαιδευτικό παιχνίδι ), ενημέρωση για την ανακύκλωση χαρτιού, και τοποθέτηση χάρτινου κάδου ανακύκλωσης χαρτιού, του «ΧΑΡΤΟΦΑΓΟΥ», εντός των σχολικών αιθουσών.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται και σε μεγάλους παραγωγούς χαρτιού, όπως η  Βουλή των Ελλήνων , η Περιφέρεια Αττικής και Νοσοκομεία (ξεκίνησε από τον Ευαγγελισμό και συνεχίστηκε στο Θριάσιο)  όπου εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία, καθώς και σε ιδιωτικές εταιρείες και οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.

Στόχος της αρμόδιας Δ/νσης Ανακύκλωσης είναι η ουσιαστική συμμετοχή στην επίτευξη των στόχων που θέτει ο Εθνικός Σχεδιασμός, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών και η συνεισφορά στις αρχές της κυκλικής οικονομίας προς όφελος του περιβάλλοντος.

Παρουσίαση

Αφίσα με πληροφορίες