ΣΜΑ Σχιστού

Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

 

Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού βρίσκεται επί της οδού Λ. Σχιστού- Σκαραμαγκά (στα όρια του Δήμου Περάματος), με είσοδο έναντι του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΠΑ) Σχιστού.

Ο Σταθμός εκτείνεται σε 40.000 τ.μ. εκ των οποίων τα 2.000 τ.μ. περίπου είναι στεγασμένοι χώροι και τα 12.500 τ.μ., χώροι πρασίνου.

Λειτουργεί ανελλιπώς από το 1991 εξυπηρετώντας αρχικά τον Δήμο Πειραιά και τους όμορους Δήμους, και σήμερα κατόπιν σταδιακών επεκτάσεων πάνω από 10 Δήμους της Αττικής.

Στο ΣΜΑ Σχιστού διενεργούνται:

Ζύγιση απορριμματοφόρων. Για τον σκοπό αυτό λειτουργούν δύο μηχανικές γεφυροπλάστιγγες, με ηλεκτρονικά ζυγιστήρια και θάλαμο ελέγχου κλιματιζόμενο, εξοπλισμένο με κεντρικό σύστημα ελέγχου αυτοματισμών λειτουργίας θυρών εισόδου – εξόδου οχημάτων ΣΜΑ.
Απόρριψη του φορτίου τους σε δύο (2) τάφρους υποδοχής,
Συμπίεση των απορριμμάτων μέσω τεσσάρων (4) παγίων συγκροτημάτων συμπίεσης σε κλειστού τύπου containers 30 κ.μ., και
Μεταφορά των containers στην ΟΕΔΑ Δ. Αττικής (ΧΥΤΑ και εργοστάσιο μηχαν. Ανακύκλωσης – ΕΜΑΚ) με ειδικά γερανοφόρα τετραξονικά φορτηγά οχήματα.
«Καρδιά» του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του ΣΜΑ αποτελεί το ως άνω ενιαίο σύστημα τροφοδοσίας και λειτουργίας των 4 συμπιεστών του ΣΜΑ, το οποίο αποτελείται από δύο παράλληλες γραμμές.

Ο τρέχον μέσος όρος φορτίου κυμαίνεται περί τους 900 τόνους / ημέρα.

Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις του ΣΜΑ περιλαμβάνουν συνεργείο κινητού εξοπλισμού, αποθήκη υλικών, βοηθητικούς χώρους, γραφεία διοίκησης, πλυντήριο κινητού εξοπλισμού και πρατήριο καυσίμων, ζυγιστήριο οχημάτων πύλης εισόδου, εγκατάσταση και δίκτυο πυρόσβεσης, βοηθητικό κινητό εξοπλισμό.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η ίδρυση και λειτουργία ενός ΣΜΑ έχει σημαντικά πλεονεκτήματα:

Οικονομικά. Συντομεύεται δραστικά το πλήρες δρομολόγιο κάθε απορριμματοφόρου με αποτέλεσμα καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού συλλογής, μείωση των νεκρών χρόνων για τη διαδρομή προς την εγκατάσταση επεξεργασίας/διάθεσης, οικονομία στα καύσιμα, στη συντήρηση και τις επισκευές, αύξηση του χρόνου ζωής του δημοτικού εξοπλισμού καθαριότητας.

Περιβαλλοντικά. Βελτίωση της καθαριότητας των εξυπηρετούμενων δήμων με την εξοικονόμηση και αξιοποίηση του προσωπικού. Δραστική μείωση των περιβαλλοντικών οχλήσεων (οσμές, σκόνη, διαρροή υγρών, διασπορά ελαφρών αντικειμένων) από τα πολλαπλά δρομολόγια των απορριμματοφόρων των δήμων στο δίκτυο που περιβάλλει και οδηγεί στο ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής. Μείωση των αερίων ρύπων στην κυκλοφορία από τη μείωση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων.

Κυκλοφοριακά. Ένας σταθμός μεταφόρτωσης των 600τονων/ημέρα θα καταργήσει 130 δρομολόγια απορριμματοφόρων και θα προσθέσει 32-34 νέα δρομολόγια με containers δηλαδή θα έχουμε συνολική μείωση 25-30% των εκτελουμένων δρομολογίων και μάλιστα με ομαλή διασπορά στη διάρκεια της ημέρας. Μειώνεται ο κυκλοφοριακός φόρτος με ευεργετικά αποτελέσματα στο κυκλοφοριακό πρόβλημα των πόλεων ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής.

Συνημμένα

Νέος Κανονισμός Χρήσης των Εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ Σχιστού από τα πληρώματα των κλειστών οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων των εξυπηρετούμενων ΟΤΑ.

Νέος Κανονισμός λειτουργίας ΣΜΑ Σχιστού – Υποχρεώσεις τρίτων προς τον ΣΜΑ Σχιστού