Στατιστικά

Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων ΑΣΑ και Πρασίνου Περιφέρειας Αττικής (από 1ο Δ.Σ. 2018)

2018

 1. Ποσότητες εισερχομένων απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
 2. Ανάλυση ανά Δήμο
 3. Πιστοποιήσεις Ε.Ε.Α.Α. ανά Δήμο
 4. Ανάλυση ανά Δήμο 2018 -2017

Οκτάμηνο 2018

 1. Ανάλυση ανά Δήμο
 2. Πιστοποιήσεις Ε.Ε.Α.Α. ανά Δήμο
 3. Ανάλυση ανά Δήμο οκτάμηνο 2018 - 2017

Α' Τετράμηνο 2018

 1. Ανάλυση ανά Δήμο
 2. Πιστοποιήσεις Ε.Ε.Α.Α. ανά Δήμο
 3. Ανάλυση ανά Δήμο α' τετράμηνα 2018 - 2017

2017

 1. Ποσότητες εισερχομένων απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
 2. Ανάλυση ανά Δήμο
 3. Πιστοποιήσεις Ε.Ε.Α.Α. ανά Δήμο
 4. Ανάλυση ανά Δήμο 2017 -2016

Οκτάμηνο 2017

 1. Ανάλυση ανά Δήμο
 2. Πιστοποιήσεις Ε.Ε.Α.Α. ανά Δήμο
 3. Ανάλυση ανά Δήμο οκταμήνων 2017 - 2016

Α' Τετράμηνο 2017

 1. Ανάλυση ανά Δήμο
 2. Πιστοποιήσεις Ε.Ε.Α.Α. ανά Δήμο
 3. Ανάλυση ανά Δήμο α' τετράμηνα 2017 - 2016

2016

 1. Ποσότητες εισερχομένων απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
 2. Ανάλυση ανά Δήμο
 3. Πιστοποιήσεις Ε.Ε.Α.Α. ανά Δήμο

2015

 1. Ποσότητες εισερχομένων απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
 2. Ανάλυση ανά Δήμο
 3. Πιστοποιήσεις Ε.Ε.Α.Α. ανά Δήμο