Υλικό από την 2η συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΔΣΝΑ στις 14/12/2018.

Παρουσίαση με Θέμα: Ενημέρωση για τις Υποδομές Διαχείρισης Αποβλήτων στο πλαίσιο του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής (Μανιάτη Μαρία)

Παρουσίαση με Θέμα: Παρουσίαση Στατιστικών Στοιχείων Απορριμμάτων ΕΔΣΝΑ 2018

Πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού Περιφέρειας Αττικής - ΕΔΣΝΑ


Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Καλυβίων


Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Παλαιάς Φώκαιας


Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Μεγάρων


Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων Ε.Δ.Σ.Ν.Α.