Απόφαση Α.Ε.Ε. Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 288/2016 σχετικά με τις παρατηρήσεις-επισημάνσεις επί της μελέτης επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής, του ΥΠΕΣΔΑ και του ΥΠΕΝ

Για να κατεβάσετε την Α.Ε.Ε. Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 288/2016 με την οποία ελήφθη απόφαση σχετικά με τις παρατηρήσεις-επισημάνσεις επί της μελέτης επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής, του ΥΠΕΣΔΑ (απ. 12409/16-5-16) και του ΥΠΕΝ (Γ.Γ. απ. 19342/2175./12-5-2016) πατήστε εδώ.