Απόφαση 414/16 Περιφερειακού Συμβουλίου "Έγκριση 2ης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Αττικής"

Για να κατεβάσετε στην υπ’ αρ. 414/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 2η Αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής παρακαλώ πατήστε εδώ.