Γνωμοδότηση του Υ.Π.ΕΝ. επί της μελέτης τροποποίησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής

Για να κατεβάσετε την γνωμοδότηση του Υ.Π.ΕΝ. με αρ.πρωτ. 32848/3273/13-7-16 σχετικά με την μελέτη τροποποίησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής πατήστε εδώ.