Τοπικά Σχεδια

Σύμφωνα με την με αριθμ. 84/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Του ΕΔΣΝΑ εγκρίθηκε ο οδηγός σύνταξης των τοπικών σχεδίων ο οποίος είναι μόνο το πρώτο βήμα για την αλλαγή του παραχωρημένου μοντέλου διαχείρισης που στηριζόταν στις κεντρικές εγκαταστάσεις και πιο συγκεκριμένα στην εγκατάσταση της Φυλής και στις φαραωνικές μονάδες επεξεργασίας. Με τον οδηγό αυτό ανοίγουμε τον δρόμο για την εφαρμογή του μοντέλου της αποκεντρωμένης εναλλακτικής διαχείρισης με έμφαση στην διαλογή στην πηγή.