Ενέργειες υποστήριξης Ημερολόγιο ενεργειών

Ο ΕΔΣΝΑ προκειμένου να παρέχει την όσο το δυνατόν πιο άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη για την σύνταξη και υλοποίηση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων, προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες: