Ο ΕΔΣΝΑ μαζί με τους Δήμους, υλοποιούν το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακύκλωσης που υλοποιήθηκε ποτέ στην Αττική

Με «σφραγίδα» του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκαν απολύτως διαφανείς και νόμιμες οι διαδικασίες προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού που διαθέτει ο  ΕΔΣΝΑ στους Δήμους της Αττικής

Με αφορμή επιστολή που απέστειλε προς τον ΕΔΣΝΑ,  η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Διαχείρισης Απορριμμάτων της ΠΕΔΑ (16-4-2021), η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης (ΒΒΒ) κ. Δ. Κωνσταντέλλο, με την οποία αφενός αμφισβητείται η λογική της επίτευξης των στόχων της ανακύκλωσης μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών, αφετέρου γίνεται επίκληση δήθεν νομικών πλημμελειών των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν από τον ΕΔΣΝΑ, θα θέλαμε για την αποκατάσταση της αλήθειας να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Πρώτον, αποτελεί προτεραιότητα του ΕΔΣΝΑ η ενίσχυση του εξοπλισμού των Δήμων, για να διευκολύνουμε την προσπάθεια για αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική.

Ο ΕΔΣΝΑ, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι η διαλογή στην πηγή αποτελεί σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες και το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ( ΕΣΔΑ ), το πλέον δόκιμο σύστημα για την επίτευξη των στόχων της εκτροπής από την ταφή αποβλήτων και θέλοντας να συνδράμει στην προσπάθεια των δήμων της Αττικής, προχώρησε στην προμήθεια εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό από τους Δήμους της Αττικής. Μέρος μάλιστα του εξοπλισμού που αποκτήθηκε στο παρελθόν, δόθηκε από την προηγούμενη Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής στον κ. Κωνσταντέλλο και χρησιμοποιήθηκε και από το Δήμο ΒΒΒ, χωρίς να γίνει τότε καμία αναφορά σε δήθεν νομικές πλημμέλειες της διαδικασίας προμήθειας. Ποιος ξέρει τι μεσολάβησε από τότε και ο Δήμαρχος ΒΒΒ άλλαξε γνώμη;

Δεύτερον, για να περάσουμε από το μοντέλο της ταφής των απορριμμάτων, στο μοντέλο της διαλογής στην πηγή, απαιτούνται συνεργασίες, κι όχι «τρικλοποδιές».

Στον πυρήνα της λογικής των ενεργειών του ΕΔΣΝΑ είναι ότι η επίτευξη των στόχων του ΕΣΔΑ και του ΠΕΣΔΑ Αττικής - που τελεί σε επικαιροποίηση - προϋποθέτει την ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στους δήμους της Αττικής και τον ΕΔΣΝΑ,  ο οποίος αποτελεί τον κατά νόμο ΦοΔΣΑ της Αττικής και επομένως τον αρμόδιο φορέα για την εκπόνηση και υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής.

Με την επιστολή της Επιτροπής, δυστυχώς αμφισβητείται η λογική της επίτευξης των στόχων της ανακύκλωσης μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών. Προφανώς ο υπογράφων την επιστολή δεν είναι οπαδός της ομαδικής προσπάθειας και συνεργασίας, αν και  –η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί προνομιακό πεδίο ανάπτυξης συνεργασιών. Ενώ στην ίδια επιστολή δεν γίνεται κανένας λόγος για την ανάγκη επίτευξης των στόχων της εκτροπής από την ταφή αποβλήτων σύμφωνα με το ΕΣΔΑ, αντιθέτως αναδεικνύονται δήθεν νομικές πλημμέλειες της διαδικασίας.

Τρίτον, όλες οι διαδικασίες που ακολουθεί η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, περνούν από τον έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών του Κράτους.

Η σημερινή Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ τηρεί απόλυτα τη νομιμότητα. Αυτό που φαίνεται ότι διέφυγε της προσοχής όσων συνέταξαν την επιστολή, είναι ότι η προμήθεια απορριμματοφόρων και καφέ κάδων στις οποίες προχώρησε ο ΕΔΣΝΑ έχει ήδη διέλθει του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο με τις με αρ.  497 και 503/2020 πράξεις του Στ’ Κλιμακίου ενέκρινε τη σύναψη των συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει διασφαλιστεί η διάθεση του εξοπλισμού στους δήμους δια της σύναψης προγραμματικών συμβάσεων.

Προγραμματικών συμβάσεων που ήδη συνήφθησαν με τους δήμους που έσπευσαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Συνεπώς όλα όσα αναφέρονται στο κείμενο της επιστολής περί δήθεν παραβίασης των άρθρων 75 του Ν. 3463/2006 και 227 του Ν. 4555/2018, «περί παραβίασης των αρχών της διαφάνειας και της οικονομικότητας», περί «αοριστίας, για τις προδιαγραφές των οχημάτων», περί «απουσίας χρονοδιαγράμματος» εκτός του ό,τι είναι επί της ουσίας αβάσιμα, διαψεύδονται από την πραγματικότητα και από το ενδιαφέρον που επέδειξαν ήδη οι δήμοι της Αττικής.

Όσον αφορά την προσπάθεια κάποιων, που φαίνεται ότι πάσχουν από σύνδρομο βοναπαρτισμού επιχειρώντας να υποκαταστήσει η δική τους άποψη,  τον εκ του Συντάγματος αδιαμφισβήτητο θεσμικό και εγγυητικό ρόλο του Ανώτατου Δημοσιολογιστικού Δικαστηρίου, αυτό εκθέτει τους ίδιους και μόνον αυτούς.

Τέταρτον, «πέφτουν από τα σύννεφα», όσοι πετούν στο «δικό τους συννεφάκι».

Ο συντάκτης της επιστολής προφανώς έχει ασθενή μνήμη, ή πετά στο δικό του «συννεφάκι», όταν ισχυρίζεται ότι «πέφτει από τα σύννεφα» για την τηρούμενη διαδικασία που ακολούθησε ο ΕΔΣΝΑ. Όπως αναφέρουμε και παραπάνω, ο ΕΔΣΝΑ ήδη και δια της προηγούμενης διοικήσεώς του είχε προχωρήσει σε ανάλογη προμήθεια εξοπλισμού απορριμματοφόρων, ίδιων προδιαγραφών και καφέ κάδων η οποία είχε ομοίως διέλθει του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ήδη ο εξοπλισμός έχει διατεθεί στους δήμους της Αττικής (στους οποίους συγκαταλέγεται και ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης), συμβάλλοντας στην ενεργοποίηση της Διαλογής στην Πηγή των βιοαποβλήτων που αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα μεγέθη – ως ρεύμα αποβλήτου - για την επίτευξη των στόχων για την ανακύκλωση.

Μάλιστα η συγκεκριμένη, παλαιότερη, προμήθεια είχε προβλεφθεί να χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του ΕΔΣΝΑ. Ωστόσο μετά από ενέργειες της σημερινής διοίκησης τόσο η παλαιότερη προμήθεια όσο και η νέα επιδιώκεται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ (ο ΕΔΣΝΑ έχει ήδη υποβάλλει προτάσεις στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή), γεγονός που σημαίνει ότι επιδιώκουμε να μην υπάρξει η παραμικρή επιβάρυνση των δήμων της Αττικής και κατ΄ επέκταση των δημοτών. Αλλά εύλογα αναρωτιόμαστε, στο πρόσφατο παρελθόν και για τον εξοπλισμό που ήδη πήρε τότε ο υπογράφων την επιστολή, δεν είχε ανησυχήσει για την πηγή χρηματοδότησης; Ξαφνικά τώρα ανησυχεί;

Πέμπτον, είναι ξεκάθαρος ο τρόπος τιμολόγησης του ΕΔΣΝΑ. Η σημερινή Διοίκηση δεν κάνει «κρυφές» χρεώσεις.

Ο ΕΔΣΝΑ δεν κάνει κρυφές χρεώσεις στους Δήμους. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές στην επιστολή περί του Κανονισμού Τιμολόγησης του ΕΔΣΝΑ είναι προφανές ότι στις Προγραμματικές Συμβάσεις (άρθρο 5) αναφέρεται το αυτονόητο, ότι δηλαδή για το κόστος των εισερχομένων απορριμμάτων θα ισχύει ο εκάστοτε εν ισχύ ευρισκόμενος Κανονισμός Τιμολόγησης και δεν τίθεται ζήτημα χρηματοδότησης των δράσεων αυτών εμμέσως δια του Κανονισμού, όπως εσφαλμένα και αναιτιολόγητα εκλαμβάνεται στο κείμενο της επιστολής.

Τέλος, και σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις ότι η διαδικασία δήθεν «πάσχει» επειδή δήθεν δεν έχει ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής, επισημαίνεται ότι η ανάγκη ανάπτυξης προγραμμάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων και λοιπών ανακυκλώσιμων αποβλήτων, υπάρχει ως πρόβλεψη στο υπό επικαιροποίηση ΠΕΣΔΑ Αττικής. Ενώ επιβεβαιώνεται και στο επικαιροποιημένο ΕΣΔΑ. Κανένας σοβαρός δεν  αμφισβητεί την ανάγκη ανάπτυξης και οργάνωσης συστημάτων διαλογής στην πηγή από τους δήμους της Αττικής.

Μάλιστα θα περίμενε κανείς η Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΠΕΔΑ να συνηγορεί υπέρ της επίσπευσης των διαδικασιών ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων διαλογής στην πηγή και όχι να θέτει ανύπαρκτα ζητήματα, δήθεν νομικών πλημμελειών.

 

Για τη σημερινή Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ δεν υπάρχουν καλά και κακά παιδιά.

Η επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης είναι μείζον Εθνικός και Περιφερειακός Στόχος, με αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και στη βιωσιμότητα των πόλεων.

Η συνδυασμένη συνεργασία, πάνω σε ένα ρεαλιστικό κι εφαρμόσιμο σχέδιο, ΕΔΣΝΑ  και Δήμων, θα ωφελήσει τους πολίτες της Αττικής. Είναι η πιο «ασφαλής οδός» ώστε οι στόχοι που έχουν τεθεί να εφαρμόζονται οριζόντια, εξασφαλίζοντας το μέγιστο επίπεδο συντονισμού, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συνεργασίας. Η συνεργασία αυτή θα στηριχθεί με όρους ειλικρίνειας και ισοτιμίας, κι όχι χωρίζοντας τους Δημάρχους σε «καλά» και «κακά παιδιά», όπως γινόταν μέχρι πρότινος.

Αυτή η συνεργασία με όρους ειλικρίνειας και ισοτιμίας απουσίαζε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, χωρίς φυσικά ποτέ να ενοχληθεί ο υπογράφων για λογαριασμό της επιτροπής της ΠΕΔΑ την επιστολή.

Όπως ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε και δεν δυσαρέστησε την προηγούμενη Διοίκηση της Περιφέρειας για το γεγονός ότι η Αττική εξακολουθούσε να θάβει τα σκουπίδια της, χωρίς να προχωρά ούτε ένα νέο έργο. Ίσως η Φυλή να ήταν πολύ μακριά από το Δήμο του για να ενοχλείται, αλλά το πιο προφανές, είναι ότι αποτελούσε ένα από τα «χαϊδεμένα παιδιά» της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής, στην ανεπιτυχή προσπάθειά της να εγκλωβίσει πρόσωπα και ψήφους από το χώρο της Κεντροδεξιάς.