Κανένας ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ανακόψει την προσπάθειά μας να γίνει η Αττική, Περιφέρεια πρότυπο στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία

Με διαφάνεια και νομιμότητα ο ΕΔΣΝΑ προχωρά στην ενίσχυση του εξοπλισμού των Δήμων της Αττικής, για να κάνουμε την ανακύκλωση, μέρος της καθημερινότητάς μας

Με αποκλειστική ευθύνη της προηγούμενης Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της προσκείμενης σε αυτόν προηγούμενης Διοίκησης της Περιφέρειας, η Αττική δεν έκανε ούτε ένα βήμα μπροστά την περίοδο 2015-2019, όσον αφορά την υιοθέτηση των κανόνων της κυκλικής οικονομίας και την προώθηση της ανακύκλωσης.

Με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, άφησαν να χαθούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ και δεν προχώρησε ούτε ένα έργο για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, δεν έκαναν τίποτα για να προχωρήσει η ανακύκλωση, δεν ενίσχυσαν με ούτε ένα ευρώ τους Δήμους για να αποκτήσουν σύγχρονο εξοπλισμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους, δεν έκαναν καμία δράση ευαισθητοποίησης κι εκπαίδευσης των πολιτών, πάνω στα ζητήματα της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης.

Με αποκλειστικά δική τους ευθύνη, του ΣΥΡΙΖΑ και της κας Δούρου, σήμερα εξακολουθούμε να θάβουμε στη Φυλή σχεδόν δύο εκατομμύρια τόνους σκουπίδια το χρόνο, επιβαρύνοντας τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών της Δυτικής Αττικής.

Θέλουν να ακυρώσουν το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακύκλωσης, που έχει γίνει ποτέ στη χώρα.

Αυτοί που δεν έκαναν τίποτα για να υπάρξει ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική, αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα, αυτοί που δεν έκαναν τίποτα για να γίνει πράξη το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, αυτοί που άφησαν να χαθούν πέντε χρόνια χωρίς να γίνει ούτε μια νέα εγκατάσταση για να μην θάβουμε σκουπίδια , έρχονται σήμερα και κατηγορούν τη Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ για αδιαφάνεια και στημένες διαδικασίες, μέσω «στημένων» και κατευθυνόμενων δημοσιευμάτων σε κομματικά έντυπα, με έναν και μοναδικό σκοπό. Να ακυρώσουν την προσπάθεια του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής να υλοποιήσουν το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακύκλωσης που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα.

Διαστρεβλώνουν αποφάσεις κι εκβιάζουν τις ελεγκτικές αρχές. Στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ είναι το ψέμα.

Ταυτόχρονα, με τις ψευδείς και συκοφαντικές τους ανακοινώσεις διαστρεβλώνουν τις αποφάσεις που έχουν ήδη βγει από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Κράτους , ενώ προσπαθούν έμμεσα να εκβιάσουν τις ελεγκτικές αρχές και να επηρεάσουν το περιεχόμενο των αποφάσεων, που πρόκειται να εκδοθούν τις επόμενες ημέρες.

Είναι γνωστό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί αυτή τη συγκεκριμένη τακτική. Χρησιμοποιεί τη λάσπη, το ψέμα και τη συκοφαντία, για να εκβιάσει καταστάσεις και να ακυρώσει το έργο που γίνεται. Δεν το κάνει μόνον στην περίπτωση του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής. Το κάνει παντού. Είναι στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ η λάσπη. Αλλά τη λάσπη αυτήν, τους την επιστρέφουμε.

Στα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ απαντάμε αλήθειες.

Στη δική μας περίπτωση, το ψέμα δεν θα νικήσει. Το φως θα νικήσει το σκοτάδι.

Ο ΕΔΣΝΑ, τηρώντας απόλυτα τη νομιμότητα, θα υλοποιήσει το πρόγραμμά του και μάλιστα το πρόγραμμα αυτό, θα υλοποιηθεί χωρίς να επιβαρυνθούν οι πολίτες και οι Δήμοι, αφού δρομολογούμε τη χρηματοδότησή του μέσα από το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου. Παράλληλα,

•  Ολοκληρώνουμε την επικαιροποίηση του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής
•  Ενισχύσαμε οικονομικά όλους τους Δήμους για την επικαιροποίηση των τοπικών τους σχεδίων.
• Παραδώσαμε δωρεάν εξοπλισμό σε όλους τους Δήμους για τη συλλογή βιοαποβλήτων, την προμήθεια του οποίου είχε δρομολογήσει η προηγούμενη διοίκηση ( καφέ κάδους και απορριμματοφόρα) και ταυτόχρονα προχωράμε ταχύτατα σε νέες προμήθειες κατάλληλου εξοπλισμού ( μεγάλου αριθμού καφέ κάδων, απορριμματοφόρων για τη συλλογή βιοαποβλήτων, κινητών πράσινων σημείων, γωνιών ανακύκλωσης) , με σκοπό να δοθούν δωρεάν στους δήμους της Αττικής που είναι αρμόδιοι για την ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων.
• Προχωρούμε τις διαδικασίες για τη δημιουργία Πάρκων Κυκλικής Οικονομίας για να μπορέσουμε ως το τέλος του 2025 να σταματήσουμε να λειτουργεί στη Φυλή η μεγαλύτερη ανοικτή χωματερή της Ευρώπης.

Στόχος μας η αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και η επίτευξη των εθνικών στόχων

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω προμηθειών, σε συνδυασμό και με τις προμήθειες που διενεργούν από μόνοι τους οι δήμοι, η Αττική θα μπορέσει να αναπτύξει σε μεγάλο εύρος προγράμματα διαλογής στην πηγή και να αυξήσει τα ποσοστά της στην ανακύκλωση, όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η ποσότητα και το είδος του υπό προμήθεια εξοπλισμού προέκυψε μετά από συνδυαστική μελέτη των παραγόμενων ποσοτήτων κατ’ έτος, των τελικών και ενδιάμεσων στόχων που πρέπει να έχουν επιτευχθεί σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό τα έτη 2025 και 2030 και του εξοπλισμού που ήδη διαθέτουν οι δήμοι της Αττικής με τους οποίους είμαστε σε διαρκή επικοινωνία.

Δεν επιβαρύνονται οι πολίτες

Ξεκαθαρίζουμε για μια ακόμη φορά πως σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των δράσεων που υλοποιούμε, οι παραπάνω προμήθειες δρομολογείται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, ώστε να μην επιβαρύνουν ούτε κατά ένα ευρώ τον προϋπολογισμό των δήμων και την τσέπη των δημοτών κατ’ επέκταση. Επίσης στο ΕΣΠΑ έχουμε δρομολογήσει να ενταχθούν ακόμη και οι προμήθειες της προηγούμενης διοίκησης, των οποίων το οικονομικό κόστος επιβάρυνε τους πολίτες , για το συμφέρον των οποίων υποκριτικά κόπτονται. Άρα τα περί σεβασμού στις αρχές της δημοσιονομικής και διαφανούς διαχείρισης που ψευδώς αναφέρουν, καλύτερα να κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέπτη όταν τα αναφέρουν.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τις προμήθειες των καφέ κάδων κι απορριμματοφόρων

Σε ό,τι αφορά τις προμήθειες ειδικά των καφέ κάδων και των απορριμματοφόρων, ξεκαθαρίζουμε για την αποκατάσταση της αλήθειας ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ( με τις με αριθ. 497 και 503/2020 Πράξεις του Στ’ Κλιμακίου), μετά από πλήρη τεκμηρίωση εκ μέρους του ΕΔΣΝΑ έκρινε νόμιμη τη σύναψή τους με τον όρο να έχει προηγηθεί η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τους δήμους ή έστω μετά από τροποποίηση των παλαιότερων προγραμματικών συμβάσεων που είχαν συναφθεί ανάμεσα στον ΕΔΣΝΑ και τους Δήμους ώστε να συμπεριληφθεί ο νέος εξοπλισμός ή λήψη σχετικής απόφασης από τα αρμόδια όργανά τους. Καμία σημαντική τροποποίηση δεν ζητήθηκε και ουδέν νομικό κώλυμα τέθηκε όπως ψευδώς αναγράφεται και διασπείρεται από κύκλους προσκείμενους στο ΣΥΡΙΖΑ, για δημιουργία εντυπώσεων. Οι προδιαγραφές του εξοπλισμού (καφέ απορριμματοφόρων) ήταν ακριβώς οι ίδιες με αυτές που είχαν προκηρυχθεί από την προηγούμενη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ και άρα όσα αναφέρονται για δήθεν ανελαστικές τεχνικές προδιαγραφές είναι κι αυτά ψευδή και ανυπόστατα. Μάλιστα, οι τεχνικές προδιαγραφές είχαν αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης με την αγορά.

Προωθούμε συμφωνίες που υπηρετούν το συμφέρον του ΕΔΣΝΑ και των Δήμων

Σε ό,τι αφορά τον διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού διαλογής στην πηγή ανακυκλώσιμων υλικών (γωνιές ανακύκλωσης κλπ.) πέραν του ό,τι έχει δρομολογηθεί η χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ, έχει το πλεονέκτημα ότι διενεργήθηκε με τη μέθοδο της Συμφωνίας Πλαισίου. Γεγονός που σημαίνει ότι ο ΕΔΣΝΑ δεν είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην προμήθεια του εξοπλισμού παρά μόνον εκείνου που επιθυμεί όταν το επιθυμεί ανάλογα με τις ανάγκες των δήμων της Αττικής. Επιπλέον:

•   Η συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία κατέληξε σε πολλούς αναδόχους για τις γωνιές ανακύκλωσης.
• Για την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης των γωνιών ανακύκλωσης αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός. Μάλιστα, η νομιμότητα της διακήρυξης επιβεβαιώθηκε από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή εξέτασης προσφυγών, η οποία απέρριψε σχετική προσφυγή.
•  Τέλος και αναφορικά με τις αιχμές για το κόστος προμήθειας των νέων απορριμματοφόρων που δήθεν είναι υψηλότερο σε σύγκριση με την προηγούμενη προμήθεια επισημαίνεται ότι η σύγκριση γίνεται επί ανόμοιων δεδομένων. Και τούτο διότι η νέα τιμή διαμορφώθηκε έχοντας συμπεριλάβει α) «σύστημα ζύγισης και ταυτοποίησης κάδων», τεχνολογία που δεν είχαν τα προηγούμενα απορριμματοφόρα β) κόστος leasing της αξίας του οχήματος με αγορά γ) το κόστος των ασφαλίστρων.
•  Η μέθοδος leasing που αποτελεί πάγια και νόμιμη τακτική των δήμων για την προμήθεια εξοπλισμού ειδικά στην καθαριότητα, επιλέχθηκε ώστε ο ΕΔΣΝΑ μεταξύ άλλων να διατηρήσει τη ρευστότητά του για την υλοποίηση του σχεδιασμού του.
•  Επαναλαμβάνουμε στο σημείο αυτό ότι το κόστος και η επιλογή της μεθόδου προμήθειας μέσω leasing τεκμηριώθηκε πλήρως στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο υπέβαλε σχετικό ερώτημα, και το οποίο κατέληξε ότι η σύμβαση είναι νόμιμη.
• Επαναλαμβάνουμε, επίσης, ότι έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για τη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ και της συγκεκριμένης προμήθειας, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι Δήμοι από το κόστος αυτό.

Βάζουμε τέλος σε ότι μας πληγώνει

Από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων επιβεβαιώνεται ότι ο ΕΔΣΝΑ υλοποιεί με απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα, το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακύκλωσης που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, αλλά κι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής, υιοθετώντας το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας.

Η προσπάθεια αυτή δεν πρόκειται να ανακοπεί από το ΣΥΡΙΖΑ κι όσους έχουν συμφέρον η Αττική να ζει με τη ντροπή της χωματερής της Φυλής. Με τη δική τους ευθύνη και κάλυψη, κάποιοι έβγαζαν τα προηγούμενα χρόνια δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να συντηρείται η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση σε βάρος της ζωής των πολιτών. Στην κατάσταση αυτή που μας πληγώνει όλους , εμείς ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ.

Μαζί με τους πολίτες, προχωράμε μπροστά , για να κάνουμε την ανακύκλωση, μέρος της καθημερινότητάς μας.

Εκ του Γραφείου Τύπου