Με σχέδιο, ενότητα και αποφασιστικότητα, θα κάνουμε την Αττική Πρώτη στην Κυκλική Οικονομία

Με σχέδιο, ενότητα και αποφασιστικότητα,
θα κάνουμε την Αττική Πρώτη στην Κυκλική Οικονομία

H προστασία της δημόσιας υγείας και η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων του Λεκανοπεδίου, αποτελούν προτεραιότητα για τη σημερινή Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, αλλά και τη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής.

Με αφορμή μια σειρά από δημοσιεύματα σε μερίδα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, συγκεκριμένης κομματικής κατεύθυνσης, με τα οποία επιχειρείται να συκοφαντηθεί για μια ακόμη φορά η προσπάθεια που καταβάλλει η σημερινή Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ αλλά και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, προκειμένου η Αττική να αποκτήσει ένα σύγχρονο, φιλικό προς το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία σύστημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε τα παρακάτω:

Πρώτον, η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων της Αττικής και των αιρετών Διοικήσεών τους, μοιράζεται τον ίδιο στόχο με τη σημερινή Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ και της Περιφέρειας Αττικής. Να υιοθετήσει η μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Να σταματήσουμε να θάβουμε σκουπίδια και να αποκτήσει η Αττική σύγχρονες υποδομές διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Να καταστεί η Αττική, πρώτη περιφέρεια στην ανακύκλωση. Η ενότητα της Αυτοδιοίκησης, είναι ο μόνος δρόμος για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς.

Δεύτερον, υπάρχει και μια μικρή μειοψηφία Δημάρχων, που δεν επιθυμεί να αλλάξει τίποτε στην Αττική στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Κάποιοι, γιατί συνήθισαν όλα αυτά τα χρόνια να εκμεταλλεύονται το πρόβλημα αντί να το λύνουν και να εισπράττουν άκοπα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, ώστε να τα διαχειρίζονται όπως αυτοί θέλουν. Στην πλάτη χιλιάδων πολιτών που ζουν σε υποβαθμισμένο περιβάλλον ενώ οι ίδιοι απολαμβάνουν το βίο τους ζώντας σε ακριβά προάστια, μακριά από το πρόβλημα για το οποίο δήθεν κόπτονται. Και κάποιοι άλλοι, χρησιμοποιούν τα σκουπίδια ως εργαλείο εξυπηρέτησης προσωπικών ή κομματικών συμφερόντων, χτίζοντας στις σωρούς των σκουπιδιών πολιτικές και κομματικές καριέρες. Οι πολίτες όμως γνωρίζουν και τους κρίνουν. Κι αν χρειαστεί, θα «φωτίσουμε» το παράδειγμά τους.

Τρίτον, όλες οι αποφάσεις του ΕΔΣΝΑ στηρίζονται στο σεβασμό της νομιμότητας και της διαφάνειας. Οι πράξεις μας πρώτα ελέγχονται από τα αρμόδια Ελεγκτικά Όργανα του Κράτους και μετά υλοποιούνται. Αυτοί που σήμερα μας κατηγορούν, είναι οι ίδιοι που μας κατηγορούσαν και στο πρόσφατο παρελθόν και πήραν τις απαντήσεις νομιμότητας από το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τώρα που επανέρχονται, θα τους απαντήσουμε ξανά με τον ίδιο τρόπο. Θα τους «ταράξουμε στη νομιμότητα».

Τέταρτον, τα ίδια πρόσωπα που έλεγαν ασύστολα ψέματα πριν από λίγο καιρό, επανήλθαν, προσπαθώντας να δημιουργήσουν αμφιβολίες για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τον ΕΔΣΝΑ σχετικά με τη δημοπράτηση του αποτεφρωτή επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων. Οι διαδικασίες όμως που ακολουθήθηκαν, είναι απολύτως νόμιμες και διαφανείς. Αν αυτές οι διαδικασίες δεν είχαν προωθηθεί, υπήρχε κίνδυνος να πάψει η Αττική να διαθέτει Αποτεφρωτήρα, με τεράστιες επιπτώσεις στην Υγεία των πολιτών. Αυτοί παίζουν με την υγεία των πολιτών. Εμείς δεν παίζουμε.

Πέμπτον, Ο Αποτεφρωτήρας Νοσοκομειακών Απορριμμάτων λειτουργεί από το 2002 και είναι η μόνη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη τέτοιου είδους μονάδα, σε ολόκληρη την Ελλάδα ενταγμένη στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων. Η υποδομή αυτή δεν μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί . Στο πλαίσιο αυτό:

     • Με την απόφαση 124/21 της 23/3/2021, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ αποφάσισε να προχωρήσει στην προετοιμασία νέας διαγωνιστικής διαδικασίας λόγω της επικείμενης λήξης της ως άνω σύμβασης παραχώρησης τον Ιανουάριο του 2022.
     • Στις 22/10/2021, στα πλαίσια της 26η Τακτικής Συνεδρίασης της Ε.Ε./Ε.Δ.Σ.Ν.Α., η Διεύθυνση Θερμικής Επεξεργασίας Αποβλήτων υπέβαλε αναλυτική εισήγηση με θέμα: «Έγκριση τευχών δημοπράτησης για τη λειτουργία της μονάδας θερμικής επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) και προσομοιαζόντων με αυτά».
     • Κατ’ απαίτηση μελών της Ε.Ε./Ε.Δ.Σ.Ν.Α η λήψη απόφασης αναβλήθηκε για να γίνει περαιτέρω μελέτη της εισήγησης της υπηρεσίας και των τευχών δημοπράτησης.
     • Μέχρι τις 8/11/2021, ήτοι 17 ημέρες αργότερα, ουδεμία γραπτή η προφορική παρατήρηση είχε κατατεθεί για το θέμα.
     • Στις 8/11/2021 το θέμα επανατοποθετήθηκε για συζήτηση στην Ε.Ε./Ε.Δ.Σ.Ν.Α . Μέλη της ΕΕ ξαναζήτησαν αναβολή , όμως το αίτημα αυτό απορρίφθηκε με ψήφους 4-3. Είναι σεβαστή η διαφωνία των 3 μελών της Ε.Ε., αλλά εξίσου σεβαστή πρέπει να γίνει και η άποψη της πλειοψηφίας, όπως συμβαίνει στα όργανα που λειτουργούν δημοκρατικά.

Έκτον, η άποψη της πλειοψηφίας στηρίχθηκε σε ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός, στο ότι η υφιστάμενη σύμβαση για τη λειτουργία του Αποτεφρωτήρα λήγει στις αρχές του επόμενου έτους και τυχόν διακοπή λειτουργίας της Μονάδας θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, μιας και δεν υπάρχει άλλη Μονάδα Αποτέφρωσης στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, η πλειοψηφία της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης και τη δρομολόγηση της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας.

Έβδομον, πρέπει να τονιστεί ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται διεθνής, ανοικτός και πλειοδοτικός διαγωνισμός παραχώρησης για αυτό το έργο, με πλήρη διαφάνεια, σε αντίθεση με τις μέχρι σήμερα πρακτικές των διαγωνισμών μισθώσεων που δεν ήταν διεθνείς και για τις οποίες κανένας από όσους σήμερα διαφωνούν, τότε δεν είχε διαμαρτυρηθεί. Σήμερα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, στο παρελθόν αναζητείται.

Όγδοον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει: Α. τη συντήρηση – λειτουργία της υφιστάμενης αλλά γερασμένης μονάδας και Β. την κατασκευή και λειτουργία νέας υπερσύγχρονης μονάδας εντός πενταετίας από την υπογραφή σύμβασης, με πλήρη αυτοχρηματοδότηση των αναγκαίων επενδύσεων ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ από τον ανάδοχο. Όσον αφορά το τίμημα του διαγωνισμού, σε απάντηση των ανακριβειών που αναφέρθηκαν από κάποιους δημάρχους περί χαμηλού τιμήματος, τονίζουμε ότι ο διαγωνισμός είναι πλειοδοτικός, δηλαδή θα τον κερδίσει όποιος προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα στον ΕΔΣΝΑ, επομένως ουδείς μπορεί να γνωρίζει ποιο θα είναι το προσφερόμενο τίμημα.

Επομένως, είτε οι εν λόγω δήμαρχοι είναι ανενημέρωτοι για το τι λένε τα τεύχη δημοπράτησης είτε έχουν ενημερωθεί από υποψήφιους αναδόχους για τις αναμενόμενες προσφορές.

Ένατον, σημειώνουμε μια ακόμη ανακρίβεια. Η σύγκριση του υπάρχοντος μηνιαίου τιμήματος με το τίμημα του νέου διαγωνισμού είναι λάθος και παραπλανητική διότι
   • ο νέος διαγωνισμός προβλέπει τη δημιουργία νέας υπερσύγχρονης υποδομής, κόστους 10 εκατομμυρίων ευρώ, με χρηματοδότηση από τον ανάδοχο
   • ο νέος διαγωνισμός είναι με το σύστημα παραχώρησης και όχι με μίσθωμα όπως ο προηγούμενος
   • τα τεύχη δημοπράτησης προβλέπουν κλιμακωτή αύξηση του τιμήματος , με την αύξηση του τονάζ

Αυτό σημαίνει ότι έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες έτσι ώστε ο ΕΔΣΝΑ να επωφεληθεί: κόστος επένδυσης 10 εκατομμυρίων ευρώ συν το μηνιαίο τίμημα και να επωφελείται όσο αυξάνονται οι ποσότητες προς επεξεργασία.

Δέκατον, όσον αφορά τη μετεγκατάσταση της Μονάδας Αποτεφρωτήρα, που τέθηκε από κάποιους, σημειώνεται ότι προηγούμενη διοίκηση είχε αποφασίσει να συγκροτήσει Επιτροπή προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα μετεγκατάστασης της Μονάδας εκτός Φυλής, για να μειωθεί η περιβαλλοντική όχληση στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να καταλήξει σε κάποιο συγκεκριμένο συμπέρασμα ή ενέργεια.
Παρά το γεγονός αυτό, στη νέα διαγωνιστική διαδικασία συμπεριλήφθηκε ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης που συνίσταται σε δαπάνες μετεγκατάστασης της Μονάδας εφόσον αποφασίσει κάτι τέτοιο ο ΕΔΣΝΑ.

Συμπέρασμα: Η διαδικασία που επιλέξαμε
    • είναι απόλυτα διαφανής,
    • είναι απόλυτα σύννομη
    • υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και τη δημόσια υγεία, αφού τόσο η Αττική όσο και η χώρα δεν είναι δυνατόν να μείνει χωρίς λύση για τα εξαιρετικά τοξικά και επικίνδυνα νοσοκομειακά απόβλητα
    • είναι οραματική, γιατί προβλέπει τη μελλοντική μετεγκατάσταση της Μονάδας

Όσον αφορά άλλα ζητήματα που θίγονται στα δημοσιεύματα που αναφέρουμε, επισημαίνουμε τα εξής :

    • Η μελέτη του νέου ΠΕΣΔΑ έχει παραληφθεί και είναι υπό τελική επεξεργασία, ώστε να αποτυπωθούν σε αυτήν όλες οι απόψεις των φορέων της Αυτοδιοίκησης. Τις επόμενες μέρες θα παρουσιαστεί στην ΕΕ του ΕΔΣΝΑ
    • Η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής από την 1η Ιουλίου 2021 έχει ζητήσει με επιστολή προς όλους ( Παρατάξεις στο ΠΕΣΥ, Δήμους, Βουλευτές Αττικής και Πολιτικά Κόμματα) , τις απόψεις τους, προκειμένου να υπάρξει ένα κοινά αποδεκτό σχέδιο. Δυστυχώς μέχρι σήμερα στο διάλογο αυτό έχουν καταγραφεί σημαντικές απουσίες, οι οποίες θα αναδειχθούν τις επόμενες ημέρες. Ιδίως όταν εκφράζονται δημόσιες αντιρρήσεις χωρίς να συνοδεύονται κι από δημόσιες προτάσεις, ρεαλιστικές κι εφαρμόσιμες.

Τέλος, σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει παιχνίδια , εκμεταλλευόμενος τη γεωγραφική του θέση , σε βάρος των Δήμων και των πολιτών της Αττικής, με στόχο να αποκομίσει ακόμη μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη.

ΕΔΣΝΑ, Δήμοι και Περιφέρεια Αττικής ενωμένοι θα δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας.
Με συνεργασίες και συναινέσεις και όχι με άσκοπες αντιπαραθέσεις που απλώς παρατείνουν και δεν λύνουν προβλήματα που μας ταλαιπωρούν δεκαετίες .

Σε πείσμα όσων επιμένουν να δυναμιτίζουν, με ανακρίβειες, ψεύδη και πραξικοπηματική λογική, τη στενή και αποδοτική συνεργασία Δήμων – ΕΔΣΝΑ, εμείς θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης και υποστήριξης των Δήμων στο δύσκολο έργο τους.

Εκ του Γραφείου Τύπου