Μελέτη 2ης Αναθεώρησης ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής

- Για να κατεβάσετε την μελέτη για τη 2η Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ πατήστε εδώ.

- Για να κατεβάσετε το συμπιεσμένο φάκελο με του χάρτες που συνοδεύουν την μελέτη της 2ης Αναθεώρησης
του ΠΕΣΔΑ πατήστε εδώ.

- Για να κατεβάσετε το συμπιεσμένο φάκελο με τα παραρτήματα της μελέτης της 2ης Αναθεώρησης του
ΠΕΣΔΑ, αρχικά πατήστε εδώ.
Αφού ανοίξει η παραπάνω ιστοσελίδα πατήστε στο πεδίο «Να γίνει η λήψη ούτως ή άλλως» ή «Download anyway»
αν είναι στα αγγλικά. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του περιηγητή σας θα ερωτηθείτε ή όχι για τον σημείο που
επιθυμείτε να γίνει η αποθήκευση στον Υπολογιστή σας και θα ξεκινήσει η μεταφορά.