Πεδίο Διαβούλευσης 2ης Αναθεώρησης ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ προχώρησε στις 5 Αυγούστου 2015, με την υπ’ αριθμ 281/5.8.2015 απόφασή της στη 2η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ με βάση το άρθρο 35 του νόμου 4042/2012 για τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων. Το κείμενο είναι απολύτως συμβατό με τις αρχές και τις κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ, όπως αυτός δημοσιοποιήθηκε ως τελικό σχέδιο στις 17 Ιουλίου 2015.

Παρατίθεται το προς διαβούλευση κείμενο της απόφασης της ΕΕ το οποίο πρόκειται να υποβληθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ ενόψει της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο είναι το όργανο που έχει την αρμοδιότητα της έγκρισης του ΠΕΣΔΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 2γ, του άρθρου 35, Μέρος Γ’, του νόμου 4042/2012.

Απόφαση Ε.Ε. Ε.Δ.Σ.Ν.Α. 281/5.8.2015. 

Για την υποβολή των απόψεων, προτάσεων και παρατηρήσεων σας, στα πλαίσια συνέχισης της διαβούλευσης για την 2η Αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Απόψεις, προτάσεις και παρατηρήσεις φορέων και πολιτών που υποβλήθηκαν κατά 
την διαβούλευση για την 2η αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής στον Ε.Δ.Σ.Ν.Α.:

1.ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΖΗΣ
Γενικός Διευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
(προτάσεις παρατηρήσεις αρχείο)

2. θωμάς Μπίζας
(προτάσεις παρατηρήσεις αρχείο)

3. Το Ελληνικό Δίκτυο «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ» (προτάσεις παρατηρήσεις αρχείο)

4. Ριζοσπαστική Κίνηση Φυλής
(προτάσεις παρατηρήσεις αρχείο)

5. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(ΠΡΩΣΥΝΑΤ)
(προτάσεις παρατηρήσεις αρχείο)

6. Αριστέα Βάβουλα
(προτάσεις παρατηρήσεις αρχείο)

7. Επιτροπή Αγώνα Φυλής
(προτάσεις παρατηρήσεις αρχείο)